Logga_m_blått_hjärta (2)

livs- och karriärcoaching
program för individer att hitta rätt i livet och karriären!

I samarbete med KarriärCoacherna erbjuder jag livs- och karriärcoaching i hela Mälardalen, Nyköping, Eskilstuna, Västerås och Katrineholm.

Livs- och karriärcoaching är en tjänst som hjälper till:

 • att behålla och motivera personalen 
 • vid återgång i arbete efter sjukskrivning
 • som ett erbjudande till anställda som står inför förändringar (omorgansiationer, uppsägning etc)
 • och är ett utmärkt komplement till utvecklingssamtalen
 • att stödja individ att hitta rätt i livet och karriären
Livs- och karriärcoaching är en tjänst för dig behöver ha en förändring i livet eller karriären, ökad motivation och arbetsglädje.
Du funderar kanske på att byta karriär men vet inte till vad, eller så vill du ha hjälp att ta nästa steg i livet. 

Programmet livs- och karriärcoaching handlar inte nödvändigtvis om att klättra i karriären utan mer om att hitta balansen i livet, finna arbetsglädje och motivation.
Jag är övertygad om att när människor är på rätt plats blir det rätt för alla.


Innehåll
 • Nulägesanalys: kartläggning av var jag står idag
 • Extended DISC-analys - vilka är mina styrkor och vad gör mig motiverad
 • Självinsikt: vem är jag och vilka är mina personliga egenskaper
 • Vad kan jag: kompetens och resursinventering
 • Värderingar och intressen
 • Vad vill jag (Vision och framtid)
 • Handlingsplan, mål och delmål
 • Uppföljning
 
Upplägg
Vi träffas personligen och ibland via telefon eller Skype, två till tre månader vid 7-8 tillfällen,
c a 1,5 timme per gång. Du får alltid en hemuppgift till nästa tillfälle.
 
Tystnadsplikt råder alltid om inte annat är överenskommet.

ja tack, jag vill boka ett kostnadsfritt första möte!