Logga_m_blått_hjärta (2)

Framtidsplanering för sjukskrivna!


Det höga sjuktalet är fortfarande på en alldeles för hög nivå.
För många arbetsgivare innebär detta en stor kostnad för företaget. Både sjukskrivningskostnad och även kostnad för den ordinarie personalens övertidsarbete och att ta in en vikarie, lära upp mm.
Det tar också en hel del tid för arbetsgivaren att stötta den sjukskrivna individen, att göra en rehabiliteringsplan, vara med i möten med försäkringskassan och andra aktörer och följa upp så att arbetet går framåt.

För att få ner sjukskrivningstalen så erbjuder jag företag hjälp med effektiv rehabilitering med Framtidsplanering.
Framtidsplanering innebär att jag tittar på helheten, både ur arbetsgivarperspektiv och medarbeterperspektiv och även arbetssituationen och livssituationen, för att kunna få ett effektivt och hållbart resultat.

Framtidsplanering är ett bra sätt att snabbt och effektivt, komma till avslut med en sjukskrivning, förebygga sjukskrivningar och spara tid och pengar.

Vad innebär Framtidsplanering?
Det innebär att jag hjälper dig som arbetsgivare att bl a:

 • se till att medarbetare snabbare kommer ur en sjukskrivning
 • se till att öka medarbetarens motivation för rehabilitering
 • stötta den som är sjukskriven
 • stötta vid kontakt med försäkringskassan och andra aktörer
 • stötta dig som arbetsgivare så att du är med i rehabiliteringsprocessen hela vägen
 • stötta dig som arbetsgivare så att du kan lägga tid och energi på det vardagliga arbetet
 • förebygga att individer blir sjukskrivna 

Hur går det till?
 • Ett möte bokas individuellt med medarbetarens närmaste chef för att sätta förutsättningarna.
 • Ett möte bokas sedan individuellt med medarbetaren för att sätt förutsättningarna.
 • Därefter bokas ett flerpartssamtal med chef och medarbetare för att informera vad målet är, hur upplägget ska se ut och hur många samtal som kan behövas.
 • Sen sätts Framtidsplaneringen i gång med medarbetaren.
 • Uppföljning med chef hålls kontinuerligt tills man har nått målet.


Varför ska du välja just mig till Framtidsplaneringen?
Under ca 20 år har jag coachat arbetslösa och sjukskrivna personer och sett vilket stort behov av stöd både företag och individer behöver för att både förebygga men också få ner sjukskrivningar.
Med empati och ödmjukhet har jag en förståelse för det mindre företagets arbetsbörda kring sjukskrivna och individers oroliga och stressiga situation både i livet, i jobbet och ekonomiskt.
Att också vara en helt utomstående person, kunna lyssna på helheten och inte döma, gör att individer blir mer trygga och mer ärliga med vad man tänker och tycker.

För mig är det väldigt viktigt att arbeta med helheten hos medarbetaren, både livet och jobbet för att komma ur en sjukskrivning.
Jag tror på det personliga mötet.
Att det är när vi får beskriva nuläget för någon som lyssnar och bryr sig om, som vi kan skapa inre motivation och göra det som vi egentligen vet att vi bör göra.

välkommen att kontakta mig för mer information!

Telefon: 073 - 22 81088