Logga_m_blått_hjärta (2)

utvecklas som chef med feedback på riktigt!

”Vill vi förstå andra bättre behöver vi börja resan hos oss själva.
Det är först när du förstår dig själv och dina reaktioner som du bättre kan förstå andra bättre”.

Att göra en 360 feedback analys handlar om att få kreativ och riktigt feedback här och nu. Vilket beteende har jag som jag själv inte ser? Hur kommunicerar jag? Vad stressar mig?
Efter 360 feedback analysen lägger vi upp en plan kring vad du behöver göra för att utvecklas i ditt ledarskap eller som medarbetare. Stor vikt läggs sedan på att följa upp och se vilket resultat det blev. 360 feedback är ett effektivt sätt att kunna uppnå resultat snabbt. 

Resultatet från 360 feedback kan leda till:
  • utvecklat ledarskap
  • bli medveten om dina styrkor och drivkrafter
  • bli medveten om vad som tar energi
  • få en förståelse för vad som stressar mig
  • få ett bättre självförtroende och självkänsla
Att göra en 360 feedback analys handlar om att hjälpa dig att få en insikt i ditt beteende i olika situationer, se dina styrkor och utmaningar i livet och arbetet och få ett hälsosamt liv.
Detta ökar ditt självförtroende och din självkänsla, vilket ger dig en stor mängd energi.

Vi använder oss av Extended Disc som verktyg. Läs mer här.


Jag arbetar i hela Mälardalen, Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm.

välkommen att kontakta mig!