Logga_m_blått_hjärta (2)

stärk ditt team och undvik konflikter!

Att få teamet att arbeta som ett lag är inte alltid så lätt. Det krävs uthållighet, motivation och självinsikt.

Arbetet med konflikthantering kan ibland kännas svårt. Det handlar om att kunna hantera svåra samtal, vara tydlig i sitt sätt att kommunicera och sätta gränser.

För att få det mest ultimata teamet vid en konflikthantering, behövs en förståelse kring sitt eget beteende i en situation, hur ens eget beteende påverkar andra och även att få en förståelse för andras beteende i samma situation. 
Det handlar i första hand om att öka självinsikten och självförtroendet för varje individ.

Varför gör vi som vi gör? Vad är det som gör att vi fungerar olika? Hur kommunicerar vi? Hur lyssnar vi?

Om vi lär oss mer om konflikthantering blir resultatet en bra sammanhållning, ett fungerande team och reducering av konflikter. Du får lagspelare som samverkar och arbetar i ett team som utvecklas och når framgång.

Vi använder oss av Extended DISC är ett beteende- och kommunikationsverktyg.

Jag erbjuder utbildning i konflikthantering i hela Mälardalen, Eskilstuna, Västerås, Katrineholm och Nyköping.

Boka en workshop i konflikthantering och lyft ditt team till nästa nivå!
(1 -2 dagar)

Beteendeanalys via webb innan utbildningsstart
Workshop: värderingar - kommunikation beteendestilar - självinsikt - förstå andra - kommunikationsstrategi - reducera stress
Gruppgenomgång av analysen
Tillägg: individuell genomgång av analysen a' 2 tim/person

Innehåll:
Beteendeprofil
Vad är Extended Disc?
Värderingar
Kommunikation
Lyssna
Beteendestilar
Genomgång av sin egen profil
Självinsikt
Förstå andra
Kommunikations-strategi
Reducera stress

välkommen att kontakta mig!