Logga_m_blått_hjärta (2)

kommunikation och bemötande

När vi möter personer som vi uppfattar som svåra att kommunicera med kan flera saker hända:

  • Vi har svårare att få kontakt
  • Missförstånd uppstår lättare
  • Vi lyckas inte påverka personen
  • Vi retar oss på personens beteende och sätt att kommunicera

Genom att förstå vårt eget sätt att kommunicera och agera kan vi även förstå hur vi tolkar de personer vi möter. Genom att ha en stor insikt om oss själva kan vi även, genom kommunikationsstrategier, närma oss andra och skapa en god kommunikation.
En del i vårt beteende är kommunikation.

Extended DISC är ett effektivt verktyg för att skapa en självinsikt kring beteende och
kommunikation.
Extended DISC ger ett bra utgångsläge för att se vilket beteende vi själva har och hur vi kan
utveckla det. Det ger en tydlig bild av vad som driver oss som individer och hur vi kan
utvecklas. Detta ger en bra utgångspunkt vid t ex karriärcoaching.
Extended DISC kan hjälpa till med:

  • Självinsikt – Vad driver mig? Varför får jag inte vissa saker gjorda? Varför är vissa situationer så enkla för mig?
  • Förstå andra – Hur kan jag veta vad som driver de personer jag möter? Varför upplever andra samma situation på ett annat sätt än jag?
  • Strategier för att skapa goda relationer – Hur kan jag genom små hävstångsinsatser skapa goda och långvariga relationer?
  • Teamet – Hur skall vi använda våra talanger? Saknar vi någon kompetens i företaget? Hur kan vi på ett naturligt sätt kompensera för det som saknas?

Välkommen att kontakta mig för mer information!

Anette Kumlin Jonsson certifierad Extended Disc
Telefon: 073 - 22 810 88