Logga_m_blått_hjärta (2)

hälsofrämjande ledarskap - säkra ditt hälsoarbete

”Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla.
Därför vill vi ge dig verktyg för hälsosamt ledarskap och att bättre klara denna utmaning”.

 

Trots mer kunskap fortsätter den psykiska ohälsan och medföljande sjukskrivningar att öka. Samtidigt ökar kraven på arbetsgivare och ledare för att arbeta förebyggande och ta ett allt större ansvar för förebyggande insatser i både arbetsmiljö och rehabilitering.

Många chefer vet inte hur stort inflytande de har över medarbetarnas trivsel och mående. Forskningen idag visar att vad chefen gör och förmedlar, både direkt och indirekt, har mycket stor påverkan på hur medarbetaren upplever sin arbetsmiljö. Att öka kunskapen om ett hälsofrämjande ledarskap bidrar till medarbetarens motivation och prestation.

Under denna 2-dagars utbildning får du verktyg för att utveckla den potential som finns i ett hälsofrämjande ledarskap för att säkra hälsoarbetet, främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa för ledare och medarbetare.

Målet är att stärka ledare i sin roll och ge verktyg som stärker medarbetarens motivation och prestation. 

Kursen vänder sig till dig som är chef, ledare, är ny som chef  och som vill lära dig mer om att arbeta aktivt med hälsofrämjande ledarskap.

Jag erbjuder utbildning i hela Mälardalen, Eskilstuna, Västerås, Katrineholm och Nyköping.

Innehåll:

 • ledarens roll och möjligheter i hälsoarbetet
 • hur vet man när man mår bra och när ens medarbetare gör det?
 • Hur kan nya förordningen, ”AFS 2015:4
  Organisatorisk och social arbetsmiljö”,

  bidra till ert hälsoarbete?
 • Led med hjärnan
 • Stress 
  • När är stress farligt
  • Orsak till stress
  • Vad kan man göra för att förebygga stress
  • Konkreta verktyg för att bättre hantera
   stress.
  • Lär känna dig själv och dina medarbetare

Välkommen att kontakta mig för mer information!

Telefon: 073 - 22 810 88