Logga_m_blått_hjärta (2)

Upptäck tidiga signaler på ohälsa!

  • Hur kan jag som ledare arbeta förebyggande för att fånga upp att en anställd behöver en förändring innan ohälsa är ett faktum?
Utvecklingssamtal är en del som fångar upp detta men det finns fortfarande många företag som inte använder sig av utvecklingssamtal.
Du som vill behålla din personal, ha dem motiverade och förebygga ohälsa har stor nytta av att börja använda utvecklingssamtal.

Jag vill därför ge, både dig som har dessa samtal och dig som inte använder det, ett användbart tips om hur du kan använda dig av "yrkeslivets faser" för att uppmärksamma detta.

Skicka mig ditt namn och mail så sänder jag dig "Yrkeslivets faser"!
 


Ladda ner yrkeslivets faser.