Logga_m_blått_hjärta (2)

Framtidssamtal för sjukskrivna!


Som rehabiliteringskonsult erbjuder jag företag hjälp med Framtidssamtal för att snabbare komma till avslut med en sjukskrivning och för att förebygga sjukskrivningar i hela Mälardalen, Eskilstuna, Västerås, Katrineholm och Nyköping.

Det höga sjuktalet är fortfarande på en alldeles för hög nivå.
För många arbetsgivare innebär detta en stor kostnad för företaget. Både sjukskrivningskostnaden och även kostnad för den ordinarie personalens övertidsarbete och att ta in en vikarie, lära upp mm.
Det tar även en hel del tid för arbetsgivaren med att stötta den sjukskrivna individen, att göra en rehabiliteringsplan, vara med i möte med försäkringskassan och andra aktörer och följa upp så att arbetet går framåt.

Att använda sig av Framtidssamtal är ett bra sätt att snabbt och effektivt, få tillbaka medarbetare från sjukskrivning, förebygga sjukskrivning och spara tid och pengar. 

Som företagets rehabiliteringskonsult kan jag hjälpa dig som arbetsgivare att genom Framtidssamtal:

  • se till att medarbetare snabbare kommer ur en sjukskrivning
  • stötta den som är sjukskriven
  • stötta vid kontakt med försäkringskassan och andra aktörer
  • stötta dig som arbetsgivare så att du är med i processen hela vägen
  • stötta dig som arbetsgivare så att du kan lägga tid och energi på det vardagliga arbetet
  • förebygga att individer blir sjukskrivna 


Varför ska du välja just mig till Framtidssamtalet?
Under ca 20 år har jag coachat arbetslösa och sjukskrivna personer och sett vilket stort behov av stöd både företag och individer behöver . Med empati och ödmjukhet har jag en förståelse för det mindre företagets arbetsbörda kring sjukskrivna och individers oroliga och stressiga situation både i livet, i jobbet och ekonomiskt.

För mig är det väldigt viktigt att arbeta med helheten hos medarbetaren, både livet och jobbet för att komma ur en sjukskrivning.
Jag tror på det personliga mötet.
Att det är när vi får beskriva nuläget för någon som lyssnar och bryr sig om, som vi kan skapa inre motivation och göra det som vi egentligen vet att vi bör göra.

välkommen att kontakta mig för offert!