Logga_m_blått_hjärta (2)

stärk ditt team och undvik konflikter!


Att få teamet att arbeta som ett lag är inte alltid så lätt.
Det krävs uthållighet, motivation och självinsikt.

För att få det mest ultimata teamet behövs en förståelse kring sitt eget beteende i en situation, hur ens eget beteende påverkar andra och även att få en förståelse för andras beteende i samma situation. 
Det handlar i första hand om att öka självinsikten och självförtroendet för varje individ.

Varför gör vi som vi gör? Vad är det som gör att vi fungerar olika? Hur kommunicerar vi? Hur lyssnar vi?

Om vi lär oss detta blir resultatet en bra sammanhållning, ett fungerande team och reducering av konflikter. Du får lagspelare som samverkar och arbetar i ett team som utvecklas och når framgång.

Vi använder oss av Extended DISC är ett beteende- och kommunikationsverktyg.

Användingsområden t ex:

 • Ledarutveckling
 • Utvecklingssamtalsstöd
 • Paranalys
 • Rekryteringsstöd
 • Teamrapporter
 • Stressfaktorer
 • Konflikthantering
 

Vill du veta mer?
 

Boka en workshop och lyft ditt team till nästa nivå!
(heldag inklusive beteendeprofilen)

Innehåll:

 • Beteendeprofil
 • Vad är Extended Disc?
 • Värderingar
 • Kommunikation
 • Lyssna
 • Beteendestilar
 • Genomgång av sin egen profil
 • Självinsikt
 • Förstå andra
 • Kommunikations-strategi
 • Reducera stress