Logga_m_blått_hjärta (2)

hälsofrämjande ledarskap - säkra ditt hälsoarbete


Trots mer kunskap fortsätter den psykiska ohälsan och medföljande sjukskrivningar att öka. Samtidigt ökar kraven på arbetsgivare och ledare för att arbeta förebyggande och ta ett allt större ansvar för förebyggande insatser i både arbetsmiljö och rehabilitering.

Många chefer vet inte hur stort inflytande de har över medarbetarnas trivsel och mående. Forskningen idag visar att vad chefen gör och förmedlar, både direkt och indirekt, har mycket stor påverkan på hur medarbetaren upplever sin arbetsmiljö. Att öka kunskapen om ett hälsofrämjande ledarskap bidrar till medarbetarens motivation och prestation.

Under denna 2-dagars utbildning får du verktyg för att utveckla den potential som finns i ett hälsofrämjande ledarskap för att säkra hälsoarbetet, främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa för ledare och medarbetare.

Målet är att stärka ledare i sin roll och ge verktyg som stärker medarbetarens motivation och prestation.

Kursen vänder sig till dig som är chef, ledare, skyddsombud eller hälsoinspiratörer och som vill lära dig mer om att arbeta aktivt med hälsofrämjande ledarskap.

Kursdatum:
Malmköping: 8 maj och 15 maj kl. 9.00 – 15.30
Senast anmälan 2/5!
Eskilstuna: 22 maj och 29 maj kl. 9.00 – 15.30
Senast anmälan 16/5!

Nedan kan du ladda ner mer information om utbildningen.
 

”Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla.
Därför vill vi ge dig verktyg för att bättre klara denna utmaning”.