Logga_m_blått_hjärta (2)

föreläsningar/workshop

Kommunikation och beteenden - ta vara på människors olikheter.
Halvdags/heldags workshop:

  • Beteendeanalys via webb (individuell genomgång a' 2 tim)
  • Workshop: värderingar - kommunikation - beteendestilar - självinsikt - förstå andra - kommunikationsstrategi - reducera stress
  • Gruppgenomgång av analysen


"Hur ser andra mig?"

  • Vad är det som gör att vi lättare kommer överens med vissa personer och inte andra?
  • Vad är det som gör att vissa personer lyssnar medan andra inte gör det?
  • Vad är det som gör att vissa personer är långsamma och vissa är snabba?
Allt har att göra med har olika beteenden som gör att vi bemöter varanda olika. Vi kan dock lära oss knepet för att kunna jobba bra i team och undvika konflikter.

1 timmes inspirerande och igenkännade föreläsning om beteende och kommunikation.


Minska din stress i vardagen och på arbetet

  • Vad är stress?
  • Vad påverkar dig?
  • Hur hanterar du stress?
1 - 2  timmar föreläsning om att få livet och arbete i harmoni!
Du får en mix av teori och praktiska övningar som du kan börja jobba med omedelbart!

Mindfulness med kognitiv inriktning  - Hantera dina tankar och njut mer!
  • Kurs: 5 tillfällen a' 2 tim/tillfälle med verktyg för att vara mer i nuet och stressa mindre.
I denna kurs får du verktyg från gång till gång att jobba med direkt i vardagen och/eller jobbet. Allt för att det inte ska bli en kurs som hamnar i bokhyllan och inte används.

Kontakta mig för mer information och offert!