Logga_m_blått_hjärta (2)

"genom sig själv känner man andra!"

”Vill vi förstå andra bättre behöver vi börja resan hos oss själva.
Det är först när du förstår dig själv och dina reaktioner som du bättre kan förstå andra bättre”.
 
  • Behöver du stöd i att ta fram dina styrkor och drivkrafter?
  • Finns det saker som tar din energi?
  • Står du still på jobbet och har inga utmaningar längre på din arbetsplats?
  • Känner du dig stressad?
  • Vill du få bättre självförtroende och få en bättre självkänsla?
Att göra en beteendeanalys t ex vid livs- och karriärplanering, handlar om att hjälpa dig att få en insikt i ditt beteende i olika situationer, se dina styrkor och utmaningar i livet och arbetet och få ett hälsosamt liv.
Detta ökar ditt självförtroende och din självkänsla, vilket ger dig en stor mängd energi.

Du kan även använda det inför utvecklingssamtalet för att få fram dina styrkor och utvecklingssidor. därefter kan du, på ett stärkt och genuint sätt, berätta om dina utmaningar och drömmar på arbetsplatsen.

Lämna ditt namn och telefonnummer så kontaktar jag dig så får du veta mer!