livs- och karriärcoaching - programmet!

Detta är en tjänst för företag att behålla och motivera personalen, erbjuda anställda som står inför förändringar (omorgansiationer, uppsägning etc), och också ett utmärkt komplement till utvecklingssamtalen.

Programmet handlar inte nödvändlgtvis om att klättra i karriären utan mer om att hitta balansen i livet, finna arbetsglädje och motivation.
Vi träffas ca 7-8 gånger, ca 1 -1,5 timme per tillfälle samt en uppföljning efter några månader. 

Jag är övertygad om att när människor är på rätt plats blir det rätt för alla.

Vill du veta mer så kontaktar jag dig!
 

livs- och karriärprogram:

Metoden bygger på individuella coachande samtal där vi går igenom:

  • Nulägesanalys
  • "Vem är jag?"
  • "Vad vill jag?"
  • "Vad kan jag?"
  • Värderingar och visioner)
  • Mål och delmål
  • Handlingsplan.