Logga_m_blått_hjärta (2)

hälsosamtal för att förebygga sjukskrivning!


Som rehabiliteringskonsult erbjuder jag företag hjälp med Hälsosamtal för att få ner antalet sjukskrivna pga stress och att förebygga sjukskrivningar i hela Mälardalen, Eskilstuna, Västerås, Katrineholm och Nyköping.

Det höga sjuktalet för individer sjukskrivna för stress är fortfarande på en alldeles för hög nivå.
För många arbetsgivare innebär detta en stor kostnad för företaget. Både sjukskrivningskostnaden och även kostnad för den ordinarie personalens övertidsarbete, ta in en vikarie men också den tiden som en arbetsgivare lägger på att stötta den sjukskrivna individen i mötet med försäkringskassan och andra aktörer.
Att ha Hälsosamtal är ett bra sätt att förebygga och spara pengar men det krävs också lite tid. Om den tiden inte finns så kan jag hjälpa till.

Som företagets rehabiliteringskonsult kan jag hjälpa dig som arbetsgivare att genom Hälsosamtal:

  • se till att behålla personal
  • förebygga att individer blir sjukskrivna 
  • stötta den som är sjukskriven för stress
  • stötta vid kontakt med försäkringskassan och andra aktörer
 
Jag återkopplar kontinuerligt till företaget och du som företagare kan lägga din energi och tid på det vardagliga arbetet i stället.


Under ca 20 år har jag coachat arbetslösa och sjukskrivna personer och sett vilket stort behov av stöd både företag och individer behöver . Med empati och ödmjukhet har jag en förståelse för det mindre företagets arbetsbörda kring sjukskrivna och individers oroliga och stressiga situation både i livet, i jobbet och ekonomiskt.

Varför ska du välja just mig till Hälsosamtalet?
Jag tror på det personliga mötet.
Att det är när vi får beskriva nuläget för någon som lyssnar och bryr sig om, som vi kan skapa inre motivation och göra det som vi egentligen vet att vi bör göra.

 

välkommen att kontakta mig!