• Stress på företaget?
  • Konflikter på företaget?
  • Svårt att behöva avsluta en anställd?
Förebygg ohälsa genom livs- och karriärcoaching eller teamutveckling. 
Att hitta rätt balans mellan livet och arbetslivet gör alla till vinnare.

Nyfiken på ett möte?